Huisregels Van der Valk Hotel Lelystad

 In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren. 

 • Bij het inchecken dient per kamer een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. De hoofdboeker van de reservering dient 18 jaar of ouder te zijn. 
 • Het is niet toegestaan om met meer personen aanwezig te zijn dan het aantal waarvoor is gereserveerd. Bezoekers dienen zich te legitimeren bij de receptie.  
 • Op alle kamers geldt een rookverbod. In geval van overtreding staat hier een boete op van €250,00. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer à €300,00 extra aan u worden doorbelast. 
 • Kaarsjes in de kamer zijn niet toegestaan in verband met brandveiligheid.  
 • Bij beschadigen van eigendommen van Van der Valk stellen wij u aansprakelijk voor de kosten.  
 • Nooduitgangen mogen niet gebruikt worden zonder dat er een noodsituatie plaatsvindt.  
 • Gebruik en/of verhandelen van verdovende middelen is niet toegestaan. In geval van overtreding wordt u direct zonder restitutie verwijderd uit ons hotel.  
 • Gebruik van lachgas is niet toegestaan. In geval van overtreding staat hier een boete op van €150,00.  
 • Veroorzaak alstublieft geen overlast in en om het hotel middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. 
 • Gedurende alle omstandigheden respecteren wij uw privacy, echter zijn wij wel bevoegd uw kamer te betreden in geval van ‘’het niet naleven van ons huisreglement’’.  
 • Van der Valk Hotel Lelystad is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen. Mocht u spullen achterlaten op de hotelkamer, dan is dat op eigen risico.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd. 

Wij hanteren een zero tolerance beleid. Dit betekent dat, bij het niet naleven van onze huisregels, er geen waarschuwing gegeven zal worden en u per direct verzocht wordt het hotel te verlaten. Er zal geen geld retour worden gegeven en een eventueel betaalde borg zal worden ingehouden.  

Door middel van uw handtekening geeft u aan akkoord te gaan met de naleving van onze huisregels. Zonder uw handtekening kunnen wij u helaas niet inchecken.  

Team Van der Valk Hotel Lelystad wenst u een prettig en veilig verblijf toe.